avatar

Dette skjer i uke 41

Da er vi igang med elementmontasjen på Munkerud miljøbarnehage, og allerede første dagen ble det montert 6 stk veggseksjoner. Veggseksjonene er ferdig utvendig med panelkledning, vinduer og beslag. Vi håper på lite nedbør i dagene som kommer. Dersom for mye nedbør må...

avatar

Første inntransport med semitrailer idag

VI mottok idag ca. kl. 13 første semitralier med innervegger fra Østerrike. Dette er store biler som vi må ta inn via Munkerudveien. Viktig for oss at det ikke er parkert i gatene eller mye trafikk imot oppover Brattvollveien. Neste bil kommer på mandag 8. oktober ca....

avatar

Dette skjer i uke 40

Forrige uke var det mye masser som ble transportert ut og inn, så idag vasket vi veien slik at den er ren og fin igjen. Prosjektet går nå over i en ny fase så denne uka er det veldig stille på byggeplass. Grunnarbeidene er i hovedsak unnagjort og kun overflater...

avatar

Oppdatering uke 39

På fredag bar vi inn og tjoret fast det som kunne bli tatt av vinden. Etter det vi har registrert ser det ut til at stormen "Knud" ikke har ført til at noen materialer av noe slag har kommet på avveie. Vi fortsetter denne uken med å grave ut og fylle...

avatar

Støping av gulv

Idag støper vi gulv for barnehagen som er den siste og største delen av betongarbeidet. Totalt skal vi ha inn 8 biler. Første betongbilen som kom kjørte ikke anvist transportrute, men inn via Munkerudveien, Vi fikk plassert ut følgemann og ringt transportør slik at de...

avatar

Felling av trær langs P.A. Holms vei

Vi har begynt å felle trær langs P.A. Holms vei med lift og gravemaskin. Vi har satt opp vakter i P.A. Holms vei og Brattvollveien for å sikre trafikk og gående. Det virker som om vi klarer å bli ferdig med dette i løpet av dagen før alle skal hjem fra jobb. Kvist og...

avatar

Sperring av gang-/sykkelvei til Munkerud skole

Hei, vi har i møter med skole/FAU blitt enige om å stenge midlertidig gang-/sykkelvei fra P.A. Holms vei til skolen fordi denne starter rett ved innkjøring til byggeplass. Vi har satt opp byggegjerder som sperring her mens byggearbeidene pågår. Vi er redd for at...

avatar

Arbeider lørdag 18. aug

Hei! Arbeidene skrider frem og vi er heldigvis ferdig med de sterkt støyende arbeidene som sprenging og boring. Vi må dessverre, for å klare fremdriften utføre gravearbeider imorgen fra 8.30-15.00. Vi har meldt dette til Bydelsoverlegen. Neste uke vil vi fortsette med...

avatar

Oppdatert info arbeider uke 31 og 32

Hei, vi håper alle har hatt en fin sommerferie! Vi har stokket litt om på de sterkt støyende arbeidene iht tidligere info; vi starter sprengning av mindre mengder fjell i byggegruben på torsdag morgen. Når dette er avsluttet vil vi starte boring for 2 stk...

avatar

Varsling om støyende arbeider i uke 31 og 32

Vi vil utføre sterkt støyende arbeider ifm bygging av barnehagen i uke 31 og uke 32. Boring for energibrønner Vi skal bore 2 stk energibrønner med start mandag 30.juli og antatt slutt torsdag 2.august. Sprengning av mindre mengder fjell i byggegruben Etter at...