Om Munkerud Barnehage

Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre og Control AS er totalentreprenør for byggingen av Munkerud barnehage i bydel Nordstrand, i P.A. Holms vei 18. Barnehagen skal ha seks avdelinger med plass til maks 108 barn (avhengig av alderssammensetning) og ca. 22 ansatte. Prosjektet er planlagt ferdigstilt våren 2019.

 

Enkelte miljøaspekter ved prosjektet:

  • Munkerud barnehage blir et miljøvennlig bygg som skal være et godt sted for barn og voksne å oppholde seg. Barnehagen planlegges slik at energi, inneklima og miljø ses i sammenheng fra et helhetlig perspektiv. Bygging med massivtre betyr pustende vegger med god lufttetthet, sunne, organiske materialer med lav avgassing og minimal bruk av plast og kompositter. Massivtre-elementene blir prefabrikert før montering på byggeplass. Det gir vesentlig kortere byggeperiode som betyr at transport til og fra byggeplass, og problemer med støy og støv blir betydelig redusert.
  • I og med at inntransport til tomta skjer forbi Munkerud skole vil det være stort fokus på sikkerhet for skolevei for barn.
  • Munkerud blir en barnehage med særdeles lav energiramme. Prosjektet vil ha vesentlig reduksjon av CO2-utslipp og avfall. Byggeplassen vil være fossilfri med bruk av biodiesel i kombinasjon med bestrebelser på ytterligere utslippsreduksjon gjennom bruk av mest mulig elektriske maskiner.
  • Barnehagen får også et kretsløpssystem, der målet er å omdanne mest mulig av mat- og hageavfall til å lage matjord på egen tomt. Den organiske delen av matavfallet kvernes, meitemark tilføres, og som et resultat kommer bearbeidet matjord ut som vil bli brukt i et drivhus og planteprogram. Barna lærer seg å plante frø, stelle planter og tilberede mat. Hensikten med systemet er å lære barn hvilken bærekraftig verdi som ligger i avfall. De vil dermed også bidra til oppnåelse av Oslo kommunes miljømål.
  • Munkerud barnehage skal ha grønne tak. Grønne tak bidrar til å holde bygget kjølig om sommeren, lavere energibruk og bedre inneklima. I tillegg har grønne tak positiv innvirkning på artsmangfoldet i nærmiljøet, samtidig som det binder både CO2 og svevestøv.
  • Barnehagens utearealer vil ikke bli avlåst og vil være tilgjengelige for lek etter stengetid.