Dette skjer i uke 2

Godt nyttår! Siste ukene før jul ble brukt til komplettering av fasader og oppstart innvendige arbeider. Det eller meste av tungtransport er nå utført for prosjektet. Større materialtransport som gjenstår er i hovedsak av teknisk utstyr, dører, kjøkken, fast inventar,...

Besøk av Byråden 7. november

På onsdag 7. november fikk prosjektet besøk av byråd Kjetil Lund. Dere kan lese mer om dette i Nordstrand Blad sin artikkel datert 16. november. Her er link til artikkelen: http://redir.opoint.com/?key=DCYY0yyhieegUYyXK6G9  ...