avatar

Stenging av vann er utsatt til onsdag 9. januar pga manglende tining av en høyspentkabel som det må graves nær. VAV sender nytt varsel til berørte husstander.