avatar

Imorgen tirsdag 8. mars skal vi koble prosjektet til VA-kum utenfor porten og da må vi stenge av vannet mellom kl. 08.30-14.30. De nærmeste husstandene til prosjektet vil bli berørt at dette (se vedlegg). Dere skal ha mottatt en varsling fra VAV angående dette. I tillegg har vår rørlegger tatt en runde til berørte husstander for å varsle om dette.

Ifm gravearbeidene har vi flyttet adkomsten til byggeplass litt lengre opp i P.A. Holms vei. Veien blir ikke stengt, men vi har flyttet byggegjerder litt lenger ut i veien så denne er noe innsnevret i krysset. Byggegjerder vil bli flyttet tilbake når VAV har koblet ferdig og vi har fylt tilbake grøft. Vi antar at dette blir imorgen ettermiddag.