avatar

Godt nyttår!

Siste ukene før jul ble brukt til komplettering av fasader og oppstart innvendige arbeider. Det eller meste av tungtransport er nå utført for prosjektet. Større materialtransport som gjenstår er i hovedsak av teknisk utstyr, dører, kjøkken, fast inventar, og noe utvendig utstyr.

Vi fortsetter denne uka på himlinger og montering av teknisk utstyr. Vi starter også så smått med utomhusarbeider, se egen mail angående varsel om stenging av vann og endret adkomst til byggeplass.