avatar

Idag begynte Nettpartner å grave ifm at nettstasjon som står ute i P.A. Holms vei skal byttes ut. Fjerning av stasjon og montering av ny skal skje imorgen mellom i perioden mellom 7-16. På fredag blir det igjenfylling og arrondering rundt ny nettstasjon. Det vil være trangt i P.A. Holms vei når arbeidene pågår og vi beklager den ulempen det medfører for trafikken.