avatar

Vi venter 5 stk semitrailer med leveranse av takelementer til byggeplass denne uka. Leveransedager vil være onsdag, torsdag og fredag.

Dette er semitrailere med tung last og disse kan ikke kjøre inn Munkerudkleiva, men må tas inn via Munkerudveien. Vi plasserer ut følgemann for å bogsere biler til byggeplass. De har som alle andre transportører blitt informert om transportinstruksen og at det skal unngås inntransport i skolens kjernetider. Vi kjenner dessverre ikke eksakt tidspunkt for når bilene ankommer ennå.