avatar

Første leveranse av yttervegger til plan 2 kommer til byggeplass i dag ca. kl. 13. Dette er en stor lastebil med tung last og denne kan ikke kjøre inn Munkerudkleiva, men må tas inn via Munkerudveien. Bilen bogseres forbi skolen med følgemann til byggeplass.

Vi vil ha flere inntransporter utover uka, disse vil også være omkring lunsjtider.