avatar

Vi venter en semitrailer med leveranse av innervegger til byggeplass i dag kl. 12. Dette er en semitrailer med tung last som ikke kan kjøre inn Munkerudkleiva, men må tas inn via Munkerudveien. Traileren bogseres med følgebil til byggeplass.