avatar

Da har vi i løpet av dagen montert siste bjelker og søyler og er klare for levering og start montering av etasjeskiller imorgen. Vi får levert dette med semi-trailere fra Østerrike imorgen, onsdag, torsdag og fredag. Dette er semitrailere med tung last og disse kan ikke kjøre inn Munkerudkleiva, men må tas inn via Munkerudveien. Vi plasserer ut følgemann for å bogsere biler til byggeplass. De har som alle andre transportører blitt informert om transportinstruksen og at det skal unngås inntransport i skolens kjernetider. Vi antar at bilene ankommer Oslo med ferge og at de vil være i nabolaget på ettermiddagen, men vi kjenner dessverre ikke eksakt tidspunkt for når bilene ankommer. Det kan bli noe senere jobbing på byggeplass ifm lossing av biler.