avatar

Vi har sendt ut en anmodning tidligere her på bloggen og vi gjør det igjen om at G/S-vei mellom skole og krysset P.A. Holms vei/Brattvollveien ikke benyttes i byggetiden. Vi har stengt denne midlertidig pga skolebarnas sikkerhet, men gjerder er flyttet og låsen er klippet. Vi har gjort mange forsøk på å stenge av men hver dag så blir gjerdene revet ned igjen.

Dette tiltaket var en del av trafikkavviklingsplanen som skulle bedre skolebarnas sikkerhet, og ved henvendelse til skole/FAU har de bedt oss om å fortsette å holde G/S-veien stengt.

Vi ber innstendig om at dette respekteres for skolebarnas sikkerhet.