avatar

Dette skjer i uke 2

Godt nyttår! Siste ukene før jul ble brukt til komplettering av fasader og oppstart innvendige arbeider. Det eller meste av tungtransport er nå utført for prosjektet. Større materialtransport som gjenstår er i hovedsak av teknisk utstyr, dører, kjøkken, fast inventar,...

avatar

Besøk av Byråden 7. november

På onsdag 7. november fikk prosjektet besøk av byråd Kjetil Lund. Dere kan lese mer om dette i Nordstrand Blad sin artikkel datert 16. november. Her er link til artikkelen: http://redir.opoint.com/?key=DCYY0yyhieegUYyXK6G9  ...

avatar

Bytte av nettstasjon

Idag begynte Nettpartner å grave ifm at nettstasjon som står ute i P.A. Holms vei skal byttes ut. Fjerning av stasjon og montering av ny skal skje imorgen mellom i perioden mellom 7-16. På fredag blir det igjenfylling og arrondering rundt ny nettstasjon. Det vil være...

avatar

Dette skjer i uke 47

Vi startet montasje av takelementer forrige uke. VI har enkelte innervegger igjen, men tar sikte på å bli ferdig med disse og resterende takelementer imorgen. På fredag kommer taktekker og legger provisorisk tekking. Da har vi endelig tett tak og har god beskyttelse...

avatar

5 stk semitrailere ventet denne uka

Vi venter 5 stk semitrailer med leveranse av takelementer til byggeplass denne uka. Leveransedager vil være onsdag, torsdag og fredag. Dette er semitrailere med tung last og disse kan ikke kjøre inn Munkerudkleiva, men må tas inn via Munkerudveien. Vi plasserer ut...